HEGA engineering - Hega
HEGA Engineering Homepage

HEGA Engineering is een onafhankelijk dienstverlenend bedrijf dat haar activiteiten richt op de automatisering van technische installaties in gebouwen en industriële processen. Met een kleine groep ervaren en gemotiveerde medewerkers die kwaliteit, flexibiliteit, en doelmatigheid hoog in het vaandel hebben staan verzorgen wij diverse diensten voor gebouw- c.q. installatiebeheerders, systeemleveranciers en installateurs.

Relatie, vertrouwen en open communicatie met de opdrachtgever staat bij ons centraal.

Kortom, HEGA Engineering is een ideale en onafhankelijke “collega” om samen met u diverse projecten naar tevredenheid af te ronden.

 Hoe wij die samenwerking zien? Bekijk de animatie!We hebben kennis en ervaring in meerdere vakgebieden zoals elektrotechniek en werktuigbouw. Juist bij het beperken van de energievraag is het belangrijk projecten integraal te kunnen benaderen.

Duurzaamheid vraagt een nieuwe kijk op gebouwen en installaties. Onze werkwijze kenmerkt zich door een praktische, resultaatgerichte aanpak. Wij kijken heel zorgvuldig naar de bestaande situatie en naar de mogelijkheden in de omgeving. 

We hebben een aanpak ontwikkeld waarbij we vanuit de software naar het gebouw en de gebruikers werken. BIEOPS, Binnenklimaat / Installatie / Energie / Onderhoud Prestatie Scan. We richten ons hierbij op organisatie, gedrag en techniek. De technische correcties welke eenvoudig aan te brengen zijn in de software en instellingen, worden tijdens het onderzoek direct doorgevoerd. Daarnaast worden aanbevelingen gedaan om het energieverbruik te verlagen, het comfort te verhogen en hiermee het aantal gebruikersklachten terug te dringen.

Tijdens de uitvoering van deze werkzaamheden c.q. veranderingen kan HEGA Engineering namens u als “aanjager” en toezichthouder optreden.

HEGA Engineering onderhoudt nauwe contacten met meerdere systeemleveranciers in de meet-/regel- en besturingstechniek. Zo zijn we o.a. servicepartner van Sauter en BR Controls. Omdat we niet de betreffende apparatuur maar enkel de bijbehorende dienstverlening aanbieden, kunnen wij ons onafhankelijk opstellen en u altijd van een eerlijk advies voorzien.

Het voordeel is dat u in HEGA Engineering één aanspreekpunt heeft, maar dat u wel de materialen en panelen rechtstreeks onder uw kortingscondities bij uw vaste leveranciers kunt bestellen.

We houden vast aan beproefde interne en externe procedures waardoor heel efficiënt en dus concurrerend gewerkt kan worden.

De aanpak van HEGA Engineering kenmerkt zich door het vooraf opgeven van een kostenraming voor de te leveren dienstverlening. Alleen de werkelijke uren welke aan het project gespendeerd worden, worden vervolgens in rekening gebracht. Als door externe factoren een urenoverschrijding dreigt te ontstaan, wordt dit uiterlijk op 80% van de raming, met opgaaf van redenen gemeld. Het voordeel is dat u alleen afrekent voor de daadwerkelijk geleverde diensten.

  Paxtonstraat 3T
  8013 RP Zwolle
  T: 038 4677777
  E: info@hega.nl
  Routebeschrijving
  Onze kijk op samenwerking