HEGA engineering - Nieuws
HEGA Engineering Homepage

HEGA Engineering is Maatschappelijk erg betrokken. Verantwoord Ondernemen staat hoog in het vaandel. Op de St. Cyriacusschool te Hoonhorst worden in dat kader op vrijwillige basis regeltechnische onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd. De installatie wordt op afstand beheerd en de energieverbruiken worden gemonitord. Twee maal per jaar wordt de school bezocht voor een visuele inspectie en regeltechnisch onderhoud. Tevens worden kleine verbeteringen in de installatie en instellingen aangebracht. Onlangs zijn tijdens één van de bezoeken de verwarmingsleidingen van de luchtbehandelingskast van isolatie voorzien.

HEGA Engineering heeft in opdracht van Unica Regeltechniek Zwolle een koppeling gerealiseerd om M-Busmeters in te lezen op Siemens S7-300 PLC`s. De M-bus meters zijn aangesloten op een PW3 Relay module welke vervolgens communiceert via RS232 met de CP341 communicatie module voor de Siemens S7-300 PLC.

De waarden worden rechtstreeks ingelezen zonder tussenplaatsing van een gateway. De gehele conversie en aanpassing van de ruwe data is in S7 geprogrammeerd. De waarden worden via WinCC gepresenteerd op het touchpanel.

 

Dit is gerealiseerd in 2 gebouwen voor het project Friesland Campina DOMO Beilen. 

HEGA Engineering heeft een PROFINET koppeling gerealiseerd tussen de “Dosco checkweger” en een Siemens S7-1200 PLC. Er worden verschillende informatiepunten per batch uitgelezen, zoals temperaturen, gewicht en afmetingen. Deze informatie omvat 180 metingen per batch. De uitgelezen waarden worden via WinCC gepresenteerd. Aan het einde van de batch wordt in WinCC automatisch een rapportage gegenereerd in Excel en pdf format. De rapportage in (x.pdf) is tevens vanuit Win CC te openen.

HEGA Engineering rijdt inmiddels enkele weken met een 100% elektrische Nissan Leaf.

Waarom is elektrisch rijden zo belangrijk?

Elektrisch rijden zorgt voor een forse vermindering van de CO2-uitstoot op de weg. Helemaal als de auto, zoals in het geval van HEGA, rijdt op groen opgewekte stroom. En vermindering van de CO2-uitstoot op de weg is hard nodig. Er zijn momenteel ongeveer 900 miljoen voertuigen op de wereld en vrijwel al die voertuigen rijden op fossiele brandstoffen. Deze brandstoffen worden duurder, raken op termijn uitgeput en vervuilen de lucht. Elektrisch rijden is klaar voor een doorbraak. Accu’s worden steeds krachtiger en goedkoper, opladen kan binnen een half uur en het aantal oplaadpunten neemt toe, evenals de actieradius van de elektrische auto.

HEGA Engineering is overgestapt naar Qurrent. Qurrent is een bedrijf dat groene stroom levert aan bijvoorbeeld bedrijven of onderwijsinstellingen. Qurrent is een energiebedrijf met een ideaal. Dat houdt in dat iedereen net zoveel energie opwekt als verbruikt. Deze stroom is dan ook voor 100% opgewekt met Nederlandse windmolens en het gas is CO2-gecompenseerd. Qurrent is 100% dochter van Stichting Doen. Volgens de consumentenbond levert Qurrent de groenste energie van Nederland.

Door over te stappen zorgen we ervoor dat de CO2-uitstoot vermindert!

HEGA Engineering voert in opdracht van AA Techniek het onderhoud aan de regeltechnische installaties van de kantoortorens van La Guardia Plaza te Amsterdam uit. La Guardia Plaza heeft vier kantoortorens waarvan elke 22 verdiepingen hoog is.

La Guardia Plaza verhuurt de kantoren aan bedrijven als Booking.com & UWV. Tevens worden in opdracht van AA techniek diverse verbeteringen aan de regeltechnische instalatie uitgevoerd. HEGA past de techniek aan om het energieverbruik te verlagen en het comfort te verbeteren.

Elk gebouw is voorzien van een eigen warmte-/koudeopwekking/-verdeling en luchtbehandelingssysteem. Totaal zijn er 1500 naregelingen om het individuele comfort te regelen.

 In samenwerking met Wolter en Dros is de software-engineering en inbedrijfstelling uitgevoerd voor de installatie van Laurentius Ziekenhuis Roermond gebouw 9. De nieuwbouw onderscheidt zich als een compact ziekenhuis. Gebouw 9 biedt plaats aan zeer gespecialiseerde voorzieningen zoals operatiekamers (OK’s), hartbewaking en Intensive Care.

Tevens is het gebouw voorzien van een spoedplein met huisartsenpost en spoedeisende hulp. De aansturing van de regeltechnische installatie voor deze ruimten is verdeeld over zeventien regelkasten welke voorzien zijn van Siemens Xworks+-regelaars.

De ruimten worden bediend en beheerd door middel van een Desigo Insight-gebouwbeheersysteem. Voor specifieke bedieningen ten behoeve van onder andere de OK's zijn er touch panels geplaatst en gekoppeld.

HEGA Engineering heeft in samenwerking met GEA Refrigeration Netherlands de koeltechnische oplossingen voor o.a. de tempereerinstallatie, biscuit- en wafellijn uitgewerkt, geprogrammeerd en inbedrijfgesteld.

Uitvoering: 2014

Het Riverside Quarter-gebouw te Londen is een woonaccommodatie. HEGA Engineering levert in opdracht van IFTech International B.V. de gehele besturingstechniek voor drie koude-/warmteopslagcentrales (SKIDS). Deze installatie maakt het mogelijk de fossiele brandstoffen voor verwarming en koeling sterk te reduceren. Hiermee worden naast kostenbesparingen ook milieudoelstellingen ten behoeve van de CO2-reductie behaald. De regeltechniek wordt uitgevoerd met de Siemens Climatix OEM-regelaars.

In opdracht van Hooymans Compost Kerkdriel heeft HEGA de procestechniek van de composteringsbunkers en de bijbehorende installaties als gaswassers en biobedden geoptimaliseerd. Diverse problemen van uiteenlopende technische aard zijn opgelost in samenwerking met Hooymans Compost. Door de problemen overzichtelijk in kaart te brengen, de juiste oplossingen hiervoor te selecteren en hierover duidelijk te communiceren, heeft Hooymans nu een installatie waarmee zij als leverancier van een kwaliteitsproduct de kwaliteit leveren waar zij voor staan. ( zie ook eens: http://hooymanscompost.nl/ ).

Daar waar het technisch verantwoord was, zijn de bestaande Siemens Saphir- en Climatix-regelaars gehandhaafd en uitgebreid met Siemens S7-plc's. De visualisatie van de processen is gerealiseerd met Siemens TIA Portal WinCC V12 web-server . Communicatie vindt plaats middels OPC, MODBUS-IP en Profibus-ethernet. Inmiddels is een start gemaakt met de optimalisering van een tweede proceslijn. Uitvoering: 2005-heden

In opdracht van Sauter Nederland is de engineering van de klimaatinstallatie van het Stadhuis in Almelo uitgevoerd. Er wordt gebruik gemaakt van Modu525 Automation Stations van Sauter. Het Stadhuis Almelo wordt duurzaam verwarmd en gekoeld.

Verwarming vindt plaats door twee warmtepompen (316kW per stuk), eventueel naverwarmd door twee cv-ketels. De warmtepompen zijn aangesloten op een openbronsysteem (WKO) en het oppervlaktewatersysteem. Koeling vindt plaats door het WKO-systeem, eventueel nagekoeld door de warmtepompen. In het voorjaar kan vrije koeling worden toegepast door de koude uit het oppervlaktewatersysteem te gebruiken. Zomers kan de warmte uit het oppervlaktewatersysteem gebruikt worden in de installatie en in het winterseizoen kan het oppervlaktewatersysteem d.m.v. het WKO-systeem met koude geladen worden. Voor de registratie van het energieverbruik is er een integratie uitgevoerd met M-Bus-meters. Het oppervlaktewatersysteem is via modbus geïntegreerd. De basisverwarming en koeling bestaat uit vloerverwarming/-koeling en betonkernactivering. Luchtverversing vindt plaats door totaal zes luchtbehandelingskasten.

De inbedrijfstelling heeft begin 2015 plaatsgevonden.

In opdracht van Sauter Nederland is de software-engineering uitgevoerd van de klimaatinstallatie van Musa Katendrecht. De locatie bestaat uit 135 energiezuinige huurwoningen in een multifunctioneel wooncomplex met uitzicht over het water en de stad Rotterdam.

Voor de primaire installatie wordt gebruik gemaakt van Modu525 Automation Stations van Sauter. De energiecentrale bestaat uit twee warmtepompen, een bronnensysteem met koude- en warmtebron, stadsverwarming en twee warmtewisselaars tussen de warmtepompen en de bronnen. De ruimten worden individueel geregeld door inductie-units en variabele volumeboxen (VAV).  Hiervoor wordt gebruik gemaakt van Sauter ecos500 Room Automation station. De ecos500 is vrij programmeerbaar en de regelingen zijn op maat gemaakt voor Musa.

De inbedrijfstelling heeft begin 2015 plaatsgevonden.

Al ruim vijf jaar zet HEGA Engineering zich minimaal 1 dag per week in voor allerlei projecten op het gebied van leefbaarheid, zorg en energie in het dorp Hoonhorst. Mede hierdoor is Hoonhorst in 2010 uitgeroepen tot duurzaamste dorp van Overijssel. Zo is de gehele projectleiding voor o.a. de techniek van een nieuw gebouwd Kulturhus, verduurzaming van de kerk en de school, en de aanleg van een dorpsverwarmingsnet uitgevoerd. Maar ook kleine verbeterprojectjes als het vervangen van de gasmeter van de school ( http://www.hoonhorst.nl/nieuws/gasmeter-cyriacusschool-wordt-vervangen/ ) worden aangepakt.

In Hengelo is het plan opgevat om een bestaand bedrijventerrein geheel als Campus her in te richten. Er wordt in een unieke samenwerking tussen overheid, onderwijs en bedrijven gewerkt aan een vooruitstrevend en  integraal concept.

 

Er is wereldwijd een belangrijke verschuiving gaande op het gebied van samenwerking tussen bedrijven, technologische ontwikkeling en marktwerking. Om de technologische ontwikkelingen bij te kunnen houden en de kennis in te zetten in nieuwe concepten, producten en verdienmodellen, moeten bedrijven meer van elkaar leren en minder concurreren. Octrooien worden van ondergeschikt belang. Een Campusterrein kan een goede oplossing bieden door allerlei ontwikkelingen compact bij elkaar beschikbaar te hebben. Het moet dan ook een aantrekkende werking hebben op studenten en hightech-bedrijvigheid. Kennis vergaren, inzetten en delen staat centraal.

 

Dit vraagt een frisse kijk op zaken als gebiedsontwikkeling, technische infrastructuur, en marktmodellen. Wonen, werken en vrijetijdsbesteding zullen minder gescheiden zijn en in elkaar overlopen, waardoor productiviteit en creativiteit toe zullen gaan nemen. Gebiedsontwikkeling zal dan ook gericht zijn op een attractieve, parkachtige omgeving en een sfeer van rust en creativiteit moeten uitstralen. Daarnaast moet het voor de bedrijven juist een professioneel en betrouwbaar karakter uitstralen. Maximale aandacht is er voor de infrastructuur op het gebied van energie, afval en informatietechnologie. Opereren in een mix van bedrijven, overheid en wetenschap op het gebied van industriële energievoorziening zal b.v. door een "bronnet" en "smartgrid" ingericht moeten worden. Optimale facilitaire voorzieningen moeten “on demand” beschikbaar zijn. Het moet flexibel in inrichting en indeelbaarheid zijn. Het biedt niet enkel onderzoeksfaciliteiten, maar er is sprake van een uitdagende en inspirerende zich ontwikkelende hightech-omgeving in real life-testomgeving. Zie ook: http://fd.nl/ondernemen/1070617/thales-vindt-eerste-bedrijven-voor-campus-hengelo.

 

HEGA Engineering is vanaf ideefase betrokken bij de planvorming om de komende zeven jaar toe te werken naar een totaaloplossing waar terrein, intelligente infrastructuur en 20.000 m² gebouw geheel in dienst van de ambitie en ontwikkeling van de daar gevestigde bedrijven, universiteiten, hogescholen, studenten en overheid moet zorgen.Het Riverside Quarter gebouw te London is een woonaccommodatie. HEGA Engineering levert in opdracht van IFTech International B.V. de gehele besturingstechniek voor drie koude-/warmteopslagcentrales (SKIDS). Deze installatie maakt het mogelijk de fossiele brandstoffen voor verwarming en koeling sterk te reduceren. Hiermee worden naast kostenbesparingen ook milieudoelstellingen gehaald ten behoeve van de CO2-reductie. De regeltechniek wordt uitgevoerd met de Siemens Climatix OEM-regelaars.


HEGA Engineering heeft de opdracht  voor de ontwikkeling van een besturingstechnisch concept voor een Energie Nul Kantoor te Uden. Het betreft een duurzaam kantoorgebouw, dat door haar optimale werkklimaat zorgt voor hogere arbeidsprestaties. Dit wordt gerealiseerd door de volgende uitgangspunten: binnenkwaliteit, luchtkwaliteit, geluid, akoestiek, bouwkundige prestatie-eisen, daglicht, uitzicht en verlichting.
Opdrachtgever: Octus Beheer B.V.
Opdrachttype: Advies

HEGA Engineering heeft opdracht voor het leveren en bedrijfsvaardig opleveren van de besturingstechniek voor 24 nieuw te realiseren bananenrijpcellen voor het project Chiquita Fresh Nederland te Gorinchem. Er wordt gebruik gemaakt van de derde generatie HEGA-G3-rijpsoftware, waardoor het energiegebruik beduidend lager is dan in de bestaande rijperij.

Opdrachtgever: De Laat Koudetechniek Ammerzoden

Opdrachttype: KIA

Apparatuur: Siemens Climatix met Desigo Insight Scada-oplossingHEGA Engineering heeft opdracht voor het leveren en bedrijfsvaardig opleveren van de besturingstechniek voor de IPCV-injectieklep voor het aardwarmteproject in Den Haag. Deze centrale verwarmt enkele duizenden nieuwbouwwoningen en bedrijven in Den Haag.

Opdrachtgever: WE-P Engineering Hoogeveen

Opdrachttype: KIA

Apparatuur: Siemens-PLC met touchscreenbedieningHEGA Engineering heeft een standaard OEM-besturingsconcept ontwikkeld voor een doublet-bronnensysteem. Leveranciers van bronnensystemen hebben hiermee een complete regeltechnische oplossing, zonder zich per project over de software te hoeven buigen. De regelaar is standaard voorzien van een WEB-server en touchpanel. De bediening is eenvoudig opgezet, zodat servicetechnici zonder uitgebreide scholing probleemloos de installatie kunnen bedienen, testen en onderhouden. De historische dataopslag is eenvoudig te presenteren en te exporteren naar x.CSV- of x.XML-files. De historische data wordt automatisch opgeslagen in de regelaar en het touchpanel. Tevens kan de data periodiek naar een externe server geschreven worden. De regelaar kan middels MOD-bus over IP en BAC-Net communiceren met een GBS-systeem.Aangenaam van temperatuur, warm genoeg om voor een douche te gebruiken. Op het terrein van Van Lenthe Grondverzet zijn Evert Jan Hof en Gerco Askamp bezig met een uitvoerige warmtetest. De eerste resultaten vallen niet tegen. Het lukt om ongeveer 10 m³/h water van 15 graden door de composthoop te warmen naar 45 of 50 graden.

Askamp volgde een mbo-opleiding Automatisering en studeerde een jaar geleden op de testopstelling af. "We zijn in het klein begonnen met een waterpomp, een klepje en wat temperatuurmeters. Aan de ene kant koud water erin, onder het compost door en aan de andere kant warm eruit. Het bleek goed te werken, waarna we de test hebben uitgebreid."

De kleine opstelling werd vergroot tot een grote composthoop waaruit nu op grote schaal warmte wordt gewonnen. Het is zoeken naar het evenwicht. "Compost is warm, maar als het te veel afkoelt verliest het zijn werking", legt Askamp uit. "Het is daarom zoeken naar balans tussen de juiste temperatuur voor water en compost."De spreekkamer/kantine van HEGA Engineering is voorzien van Solar Tubes. Zelfs op bewolkte dagen geeft dit voldoende daglichttoetreding om de verlichting overdag uit te laten.

Sportcentrum Kardinge is een sportaccommodatie bestaande uit een kunstijsbaan, zwembad en diverse binnensportvoorzieningen. De warmte- en koudeopwekking wordt op advies van HEGA Engineering hydraulisch aangepast om de WKK`s en warmteopwekkers efficiënter in te zetten. Dit om de draaiuren van de WKK`s te verhogen en hiermee de totale energielasten te verlagen. Tevens wordt het gebouwbeheersysteem geheel gemigreerd naar een vrijprogrammeerbaar DDC-systeem en WEB-based-gebouwbeheersysteem. 

Koelgroep Dorenbos uit Vries heeft opdracht verstrekt voor het leveren en bedrijfsvaardig opleveren van de besturingstechniek voor acht nieuw te realiseren bananenrijpcellen voor het project Migros Gossau (Zwitserland).De gasunie realiseert in Zuidbroek een NGCT (Natural Gas Converion Terminal). Hier wordt N2 (stikstof) toegevoegd aan hoog calorisch gas om dit te converteren naar G-Gas. Bepacom Raalte verzorgt de besturingstechnische installatie voor de ventilatie en klimatisering van deze installatie. HEGA Engineering voert in opdracht van Bepacom de projectengineering, software-engineering en inbedrijfstelling uit.

  Paxtonstraat 3T
  8013 RP Zwolle
  T: 038 4677777
  E: info@hega.nl
  Routebeschrijving
  Onze kijk op samenwerking