HEGA engineering - Diensten
HEGA Engineering Homepage

   

"HEGA, een sterke schakel in uw projectrealisatie"

   

HEGA Engineering kan u ontzorgen door advies-, projectbegeleidings- en engineeringwerkzaamheden uit te voeren. Wij hebben ruime ervaring op het gebied van integratie van gebouwautomatiseringssystemen. We houden vast aan beproefde interne en externe procedures waardoor heel efficiënt en dus concurrerend gewerkt kan worden.

De aanpak van HEGA Engineering kenmerkt zich door het vooraf opgeven van een kostenraming voor de te leveren dienstverlening. Alleen de werkelijke uren welke aan het project gespendeerd worden, worden vervolgens in rekening gebracht. Het voordeel is dat u alleen afrekent voor de daadwerkelijk geleverde diensten.

Tijdens de realisatie van gebouwen en installaties wordt veelal volstaan met een eenmalige inbedrijfstelling van de installatie. Om de installaties optimaal te laten functioneren is echter meer nodig.

Uiteraard kunt u ons inzetten voor het optimalisatie en onderhoud aan nieuw gerealiseerde meet- en regelinstallaties. Daarnaast kunnen we nog volledig onderhoudswerkzaamheden en softwarematige wijzigingen uitvoeren op diverse verouderde systemen, waardoor vervanging van apparatuur langer uitgesteld kan worden en kapitaalvernietiging wordt voorkomen. Hoewel we ons niet richten op de levering van apparatuur, hebben wij uit service-oogpunt wel een uitwisselingsmagazijn met materiaal van deze verouderde systemen, welke niet meer via de reguliere weg te bestellen zijn.

De afdeling klimaatgebonden industriële automatisering houdt zich vooral bezig met industriële automatiseringsinstallaties waarbij temperatuur, druk, begassing, droging, rijping e.d. bepalende factoren voor de kwaliteit van het eindproduct zijn. Zo hebben we software ontwikkeld om bananen volgens diverse recepten te rijpen. Niet alleen het proces maar ook de verantwoording van het procesverloop en de borging van kwaliteit, kleur en smaak is hier van groot belang. Of het nu gaat gaat om de productie van compost voor champignonnenkwekers, het terugkoelen van deeg voor koekproductie of machinebesturingen voor bio-massaverbranders. In alle gevallen vindt u in HEGA Engineering een partner die u in het gehele ontwikkelproces met veel praktijkervaring en realiteitszin van dienst kan zijn.

Ook hier geldt dat vooral de structurele aanpak en hoge mate van voorbereiding, controle en testen ervoor zorgen dat uw besturingsinstallatie efficiënt en tegen relatief lage kosten gerealiseerd kan worden.Wij richten ons niet op de levering van regelapparatuur. Voor service-doeleinden hebben wij echter wel een uitwisselingsmagazijn met onderdelen van onderstaande incourante systemen als: 

  • Staefa Control System (o.a. AS1000)   
  • Landis en Gyr  (o.a. Unigyr)                    
  • Siemens GBS (o.a. TS1500, MS2000) 

Onze software wordt voor elk project op maat gemaakt. Onze werkwijze zorgt ervoor dat  de software een vaste opzet heeft en eenvoudig leesbaar is. Dit verlaagt de foutkans tijdens inbedrijfname en het uitvoeren van wijzigingen. Tevens geeft het ons de mogelijkheid om bij storingen een ter plaatse zijnde servicemonteur telefonisch zodanig te ondersteunen dat het aantal storingsbezoeken van een software-specialist geminimaliseerd wordt.

Ook onze scada- en visualisatiesoftware proberen we eenvoudig en herkenbaar op te zetten. Een monteur met voldoende meet- en regeltechnische kennis en geen ervaring met de door ons geleverde bedien- en beheersoftware moet in onze optiek zonder uitleg en scholing een storing aan de installatie kunnen analyseren en de juiste werking beoordelen.

“Controleren, controleren, controleren en rapporteren”

De geprogrammeerde software wordt veelal door onszelf inbedrijfgesteld. Een aantal van onze opdrachtgevers kiest ervoor om de software zelf in bedrijf te stellen om meer inzicht in het functioneren van de gehele installatie te hebben. Over het algemeen wordt een nieuwe installatie in nauw overleg met de M&R- inbedrijfsteller uitgevoerd. Hoewel wij enkel als taak het inbedrijfstellen van de software hebben, kenmerkt onze werkwijze zich door een zorgvuldige controle en rapportage met betrekking tot de gehele werktuigbouwkundige installatie. De rapportage van de werkzaamheden is standaard binnen drie werkdagen in het bezit van onze opdrachtgevers.

Vitale installatie, lagere kosten

De kosten en prestaties van installaties zijn voor een groot deel afhankelijk van structureel en correct uitgevoerd onderhoud. Met HEGA Engineering sluit u geen onderhoudscontract af, maar maakt u afspraken omtrent inzet van kennis en ondersteunende regeltechnische dienstverlening. Naar gelang de staat van onderhoud en de optredende mankementen kunt u de ondersteuning van HEGA Engineering flexibel inzetten.  U betaalt niet voor het indekken van allerlei risico`s maar enkel voor de geleverde prestaties. Wij kunnen nog volledig onderhoud en modificaties uitvoeren op diverse verouderde systemen, waardoor vervanging van apparatuur langer uitgesteld kan worden. Dit geeft u de mogelijkheid om samen met ons een gedegen migratieplan te maken.


  Paxtonstraat 3T
  8013 RP Zwolle
  T: 038 4677777
  E: info@hega.nl
  Routebeschrijving
  Onze kijk op samenwerking